Kamran Koroozhdehi

جلسات رایگان دوره آینده ساز

جلسه مقدماتی

ویدیوی مقدماتی دوره مکالمه گروه دورازدهم
در دوره های قبل نتایج شرکت کنندگان بینظیر بوده، ایمان دارم این دوره راهگشای زبان انگلیسی شما برای همیشه خواهد بود.

جلسه اول

در اولین جلسه از دوره آینده ساز به مکالمات بین دو فرد در احوال پرسی رسمی پرداخته ایم. همچنین گرامر I am thinking of و thinking about را هم یاد خواهید گرفت.

جلسه دوم

در جلسه دوم برخلاف جلسه اول به مکالمات احوال پرسی در یک موقعیت غیر رسمی پرداخته ایم. همچنین گرارمر فوق العاده have got مخصوص مکالمه را یاد خواهیم گرفت.

جلسه سوم

در جلسه سوم از دوره آینده ساز به مکالمات معارفه رسمی میپردازیم. و پس از تماشای این جلسه خواهید توانست به راحتی معارفه بین دو یا چند نفر را انحام دهید.

جلسه چهارم

همانطور که مشاهده خواهید کرد، در جلسه چهارم تمرکز ما بر روی معارفه غیر رسمی که معمولا بین دو یا چند دوست انجام می شود می باشد.

جلسه پنجم

در این جلسه یکی از پرکاربرد ترین گرامر های مخصوص مکالمه را با هم یاد خواهیم گرفت. حتما پادکست جلسه را چندین بار گوش کنید و تمرین آن را برای ما بفرستید.

جلسه ششم

در جلسه ششم یک گرامر فوق العاده برای مکالمه شما آماده کردم که با این گرامر می توانید تقاضای خودتون رو به صورت مودبانه بیان کنید.

جلسه هفتم

جلسه هفتم را حتما تا انتها نگاه کنین چون علاوه بر مکالمه اصلی هر جلسه ، 2 تا متن مکالمه دیگر نیز برای شما آموزش دادم که بی نظیر هستند، حتما نگاه کنین

جلسه هشتم

آخرین جلسه از دوره رایگان آینده ساز تا انتها نگاه کنین تا شرایط ورود به ماه بعدی را به شما توضیح بدم. موفقیت شما در مکالمه انگلیسی تضمین شده است.